Loading...

Z důvodu situace kolem viru Covid-19 dočasně rušíme možnost osobního odběru ve Vršovicích i Holešovicích. Věříme, že se situace brzy zlepší a osobní předání obnovíme.

×
Změkčovač vody (pap. sáček 850 g)

Změkčovač vody (pap. sáček 850 g)

odesíláme do 2 dnů

Výrobce: Tierra Verde

EAN: 8594165002563

149 Kč

Změkčovač vody pro nižší spotřebu pracího prostředku a proti šednutí prádla.

V mnoha domácnostech teče z kohoutku tvrdá voda, která při praní způsobuje vyšší spotřebu pracího prostředku a šednutí prádla.
Se změkčovačem se můžete obou těchto problémů zbavit.

Složení:
> 30 % zeolit, uhličitan sodný; 15-30 % citronan sodný

Bezpečnostní opatření:
VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.
Bezpečnostní značky: drazdive

149